Wednesday, December 08, 2004

 

BLARICUM: KOPTIENDEN 1660-1692

RAH 269 : 1675 nr. 122; 1692 nr. 138 30.10.00: 19.45
KOPTIENDEN BLARICUM, GADERBOEK 1675, 1677, 1680 EN 1692
[Overgenomem 10.09.1998 in Rijks Archief Noord-Holland]
[1677 en 1680 volledig, 1675 en 1692 onvolledig] NIET GEREED
______________________________________________________________
jaren voornaam patroniem
1660 1670 1675 1677 1680 1692
00 X; 64 Harman Corn. 7
00 X; 64 Ghijsbert Rutgers 9
00 X; 64 Peter Jan COPPE 6
00 X; 64 Peter Willemse 19
00 X; 65 Lubbert Tijmonsz 21
00 X; 65 Gerbert Corn BRECHTERSE 29
00 X; 65 Ghijsbert Corn 38
67L 66 L; 00 Willem Willems
1675 Willem Willems i.p.v. Dirk (Schout?)
00 X; 66 Ghijsbert Dirkse 39
00 X; 66 Brechter Steffese 46
00 X; 67 Dirck Rutgerse 49
67L 00 X; 67 64R Toenis Crijne 54
00 X; 67 Leen Ghijsbertse 58
00 X; 67 Jacob Coppe 60
00 X; 67 Peter Harmanse 61
00 X; 67 Leen Steffese 65
00 X; 67 Frans Jacobse 67
00 X; 67 Claes Jan EBBESE 69
00 X; 68 Isaak Claese 70
68 L; 68 Tijmen Jacob GERRITSE 72
68 L; 68 Jan Heijn DIRKSEN
68 R; 68 Evert Heijn ROELE 81
68 R; 68 Wijchert Janse 82
68 R; 68 Frans Sijmense 85
69 L; 69; 81R. Willem Peterse (1692 TOENNISZ) 87
69 L; 69 Tijmen Jan COPPE 89
69 L; 69 Reijer Janse 92
69 R; 69 Toenis Jan RUTTE 94

jaren voornaam patroniem 1660 1670 1675 1677 1680 1692
69 R; 69 Claes Willemse 95
69 R; 69 Harman Jan EBBESE 98
70 L; 70 Jan Peter WILLEMSE 100
73L 70 L; 70 Willem Jan EBBESE 102
(op Willem ..... *)
70 L; 70 Jan Harmense 103
73R 70 R; 70 Willem Heijn [ROELEN](zie 73R)104
70 R; 70 Willem Jacob GHIJSBERTSE 107
70 R; 70 Jacob Brechterse 108
00 X; 71 Grietge Steffes 111
00 X; 00 115
71 L; 71 Aelge Rutte 117
71 L; 71 Jan Lubbertse PUIJK 116
71 R; 71 Jacob Rut VLIJEGE 118
71 R; 71 Rool Menisse 120
; 65R. Willem Yot .... ????
72 L; 00 .... Coppe
1677 afge.op Gerrit Jansz Snijder
72 L; 00 Jan Rutgersz Jacob JANSZ
72 L; 72 Corn Jacob Jan HARMANSE 121
72 L; 72 67R de pot tot Blarcom 125
72 L; 72 Toenis Brechterse 127
72 R; 72 Lubbert Janse 128
72 R; 72 Peter Toenisse 130
73R 73 L; 00 Willem Heijn
(lange tekst : 'afgeset of erf. ')
; 68L. Willem Jacob Willemsz
73 L; 73 Rutger Isaakse 132
73 L; 73 Heijn Sijmense 135
73 R; 00 Tijmen Elbertsz
(1677 op de kind. v. ?)
73 R; 00 Feek ?? Elbertsz weeskind. van

KOPTIENDEN BLARICUM, GADERBOEK 1660 1670 1675 1677 1680 1692
______________________________________________________________
jaren voornaam patroniem 1660 1670 1675 1677 1680 1692
73 R; 73 Jacob Elbertse
(1677 weeskind. van)
74 L; 74 Harman Mychghijelse
74 L; 74 Vroutge Heijn
74 L; 74 Gerrit Janse SNIJDER [70]
74 R; 00 Willem Claes JANSZ
74 R; 74 Willem Jacob WILLEMSE
74 R; 74 Tijmen Toenisse
75 L; 75 Steffen Harmanse [70]
00 X; 75 Rutger Rijtgerse
75 L; 75 Lambert Elbert COPPE
75 R; 75 Rutger Heijn [71]
75 R; 75 Trijnge Toenis
75 R; 75 Heijn Jacobse COMMIJN
76 L; 76 Heijn Gerrit BORTE
76 L; 76 Claes Corsse
76 L; 76 Rutger Rutger Jan REIJERSE
76 R; 76 Adriaan Lamffe [72]
76 R; 76 Jan Tijmense COPPE
76 R; 76 Heijn Menijsse
77 L; 00 Molys?? Willemse
77 L; 77 Jan Janse MOOLENAAR
77 L; 77 Heijn Isaakse [72]
77 R; 77 Harmen Harmense DE JONGE
77 R; 77 Jan Meijnse
77 R; 77 Rutger Heijn DE JONGE [73]
78 L; 78 Claes Lamffe
78 L; 78 Jan Peter HARMANSE
78 L; 78 Jacob Coppe DE JONGE [73]
89L* 78 R; 78 Willem Heijn DECKER

jaren voornaam patroniem 1660 1670 1675 1677 1680 1692
89L* 78 R; 78 Willem Heijn DECKER
78 R; 78 Heijn Janse BACKER
78 R; 78 Jan Bartel MENISSE
(1677 MEYN....) [76]
78 R; 78 Deliaentje Tijmens
78 R; 78 Tijs Reijerse
78 R; 78 Bort Gerritse
79 L; 79 Evert Gerritse [74]
79 L; 79 Toenis Gerritse
79 L; 79 Volcke Rijkse
79 R; 79 Rijck Aertse VAN LARE [75]
79 R; 79 Ebbe Janse VOS
79 R; 79 Rool Franse
80 L; 00 Claes Claesz
80 L; 80; 72L. Gerrit Duerkant SCHOUT
86R* 80 L; 80; 72L. Willem Corn LAMBERTSE
(1677 v.... Crijnen)
80 R; 80 Steffe Toenisse BRECHTERSE
80 R; 80 Jan Gerrit Jan LUBBERTSE
80 R; 80 Meijns Heijn
81 L; 00 Peter Otten
81 L; 81; 72R. Adriaan Corn. Coster (KRAAYCAMP)
87L* 81 L; 81; 73L. Jacob Jan CRIJNE [76]
81 R; 81 Jacob Tijmonse
81 R; 81; 73L. Meuijs Harmense WEESKIND V.
81 R; 81 Lambert Lambertse PUIJCK [77]
82 L; 82 Corn Willemse REYENUIJK
82 L; 82 Tijmen Harman TIJMENSE
82 L; 82 Marte Jacobse [77]
82 R; 82 Jan Ebbese WIJLTVAN
82 R; 82 Ghijsbert Bortse

KOPTIENDEN BLARICUM, GADERBOEK 1660 1670 1675 1677 1680 1692
_____________________________________________________________
jaren voornaam patroniem 1660 1670 1675 1677 1680 1692
82 R; 82 Heijn Willem ROOLE [78]
83 L; 83 Jan Janse VERVER
88L* 83 L; 83; 74R. Willem Janse VERVER
83 L; 83 Lambert Janse VERVER [78]
83 R; 83 Dirck Jacobse COPPE
83 R; 83 Dirckge Marte 'T NAERDE
83 R; 83 Jan Toenis Jan RUTTE [79]
89L* 84 L; 00; 80R. Willem Lamberts
(1775 van Lambert Wil. Corn.) (afgeset op Jan Gerritsz)
84 L; 84 Jacob Heijn SIJMENSE
84 L; 00 Willem Jacob Bav..... (Baum .... ?)
89L* 00 X; 84; 75L. Willem Jacob Jan HARMENSE
[1700,02,08 : 71]
00 X; 84 Ghijsbert Rutger ISAAKSE [79]
84 R; 00 Gijsbert vant Goefs (van Soest?)
84 R; 84; 75R. Willem Heijn DECKER weeskinderen v.
(1692 afgest op Heijn Wil.D en Jacob Willemsz Decker)
84 R; 84 Gerritje Peters
XX ; XX; 85L. Jacob Willemsz Heijn Decker
erf. v. Willem Heijn Decker
85 L; 85 Jannege Willems Piters erfgename v.
00 X; 85 Heijn Evertse
85 L; 85 Gerrit Gerberts
85 R; 85 Peter Gerbertse (1677 Gijsberts)
85 R; 85 Jaeken Gerberts
85 R; 85 Heijn Gerbert RIJCKSE
86 L; 00 Jan (onleesbaar)
86 L; 86 Marrije Jacobs
86 L; 86 Tijmen Toenisse RAMAKER
86 R; 00 Margje Wobert
86 R; 86 Willem Corn. RUIJTER weeskind.

jaren voornaam patroniem 1660 1670 1675 1677 1680 1692
86 R; 86 Meus Toenisse
87 L; 87 Jacob Rutgerse
87 L; 87; 77L. Willem Heijn SIJMENSE
87 R; 00 Willem Heijn
87 R; 87; 77R. Elbert Heijn
87 R; 87; 77R. Eijbe Jans
(1677 Ebbe Jans overgen.v. Jan Zoons
87 R; 87 Jan Claes GERRITSE
00 X; 87 Lambert Tijmen Jacob GERRITSE
88 R; 88; 78L. WILLEM ELBERTSE [ELLERTSE]
?? ?; 88 Frans Woobertse
?? ?; 88 Gijsbert Elberts
?? ?; 88 Ebbe Claese BACKER
; 80L. Ebbe Claes Ebbesz
?? ?; 88 Looch Jacobse
?? ?; 88 Dirck Harmense
?? ?; 89; 79L. Tijmon Jacobse DECKER
?? ?; 89 Jan Jacob HEIJN
?? ?; 89 Ghijsbert Willemse V.LARE
?? ?; 89 Isaak Anxse
?? ?; 89; 79L. Elbert Jacobse weeskinderen v.
; 80R. Bort Jan CRIJNEN weesk.v.
?? ?; 89 Goertje Ghijsberts
?? ?; 90 Geertje Harmans
?? ?; 90 Brechter Elbertse
?? ?; 90 Jan Stevense V. BUNSCHOTE
?? ?; 90 Steffe Lubertse
____________________________________________________________ 86R* Evert Dirksz (Schout)
86R* Jan Willemsz Ma... de jonge
1675 afgeset op Gerrit Duerkant schout
86R* Gerrit Duerkant (Schout)
(1675 overgen. van Jan Willemsz Ma... )

86R* 72L. Willem Corn. Lamb. (zie
87L* Jacob Jan Crijnen (zie
88L* 74R. Willem Jansz Verwer (zie
89L* Willem Lambertsz (zie
(overgen. v. Lambert Willem Corn)
89L* 75L. Willem Jacob Harmensz (zie
89L* Willem Heijn DECKER (zie

___________________________
KOPTB660.692 15.11.2001

IN HET STREEKARCHIEF TE HILVERSUM BEVINDT ZICH DE COLLECTIE 'DE LANGE'. DE HEER 'DE LANGE' HEEFT DE KOPTIENDEN GADERBOEKEN VAN HET GOOI DOORGEWERKT. HIJ HEEFT DE COMPLETE INHOUD VAN HILVERSUM GENOTEERD EN VAN DE OVERIGE PLAATSEN 'OM DE TIEN JAAR'. ZO HEEFT HIJ BIJVOORBEELD VAN BLARICUM DE INHOUD UIT 1680 OVERGESCHREVEN. HIJ NOTEERDE OOK DE FOLIONUMMERS VAN DE BLADZIJDEN. ECHTER BIJ EEN OPENGESLAGEN BOEK, STAAT ALLEEN AAN DE RECHTERKANT EEN FOLIONUMMER. 'DE LANGE' HEEFT BIJ DE PERSONEN HET FOLIONUMMER GENOTEERD DAT OP DE RECHTERZIJDE STAAT EN HETZELDE NUMMER GENOTEERD BIJ DE PERSONEN DIE AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET BLAD STAAN.
VOLGENS MIJ IS DIT NIET JUIST. IK BEN UITGEGAAN VAN EEN OPENGESLAGEN BOEK VOOR WAT DE NUMMERING BETREFT. HET FOLIONUMMER DAT OP HET RECHTERBLAD STAAT, HEB IK OOK AAN HET LINKERBLAD GEGEVEN. BOVENDIEN HEB IK BIJ DE JAREN 1677 EN 1695 BIJ DE PERSONEN AANGEGEVEN OF ZE OP HET LINKER - OF OP HET RECHTERBLAD ZIJN VERMELD. BIJVOORBEELD:
1677, FOL 88 R : WILLEM ELBERTSE
1693, FOL 78 L : WILLEM ELBERTSE
De opgave van de juiste bladzijde heeft een voordeel. Ten eerste is een persoon sneller te vinden. Ten tweede was het vaak gebruikelijk om bij erfenis de erfgenamen op de zelfde bladzijde bij te schrijven als de erflater. Een hele familie kan op een bladzijde voorkomen.
____________________
F.J.J. de Gooijer
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl
--------------------------------------------
KOPTIENDEN LINKS
http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.ahd?p1=1537&p_adt=236&p_code=117&p_taal=1

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?